de basis

Ieder mens heeft basisbehoeften. Zo kunnen we niet zonder eten en drinken en hebben we veiligheid en erkenning nodig. Ook sociale relaties, lichamelijk contact en seksualiteit horen in het rijtje van basisbehoeften thuis.

Seksualiteit is voor veel mensen een gewoon onderdeel van het bestaan; we weten hoe we er uit zien en hoe ons lichaam werkt. Vragen over seksualiteit stellen we, of we zoeken informatie. Voor mensen met een verstandelijke beperking is seksualiteit vaak niet zo vanzelfsprekend. Wie ben ik, wat voel ik, wat wil ik, wat mag ik; belangrijke vragen die met seksualiteit te maken hebben. Vragen waarop je als ouder of begeleider niet zomaar een antwoord hebt.

"Ontdek wie je bent "